Kalendarium

Förskolorna håller återkommande stängt under fyra veckor i juli.
Förskolorna håller stängt under fyra planeringsdagar per läsår, två på höstterminen och två på vårterminen.

Information om aktuella veckor som förskolorna håller stängt samt datum för planeringsdagar
sker skriftligt via vår lärportal Unikum. Årligen i samband med lovledigheter, önskar vi besked från alla vårdnadshavare angående barnets vistelsetider.
Information om vilka blanketter som ska fyllas i för ändamålet, sker via avdelningen som ert barn går på.


Pedagogisk innehåll och planeringar delges vårdnadshavare via vår lärportal Unikum.

www.unikum.net