Historik

LiCa förskolor är ett samlingsnamn för fem fristående förskolor, med totalt 11 avdelningar. Vi finns i Björklinge och Uppsala.
I över 20 år har vi varit verksamma inom Uppsala kommuns barnomsorg. Vi börjande vår barnomsorgsbana som dagbarnvårdare i hemmet.
Efter en tid startade vi vår första förskolenhet,  Skrindans förskola i Björklinge.

Under årens lopp har vi samlat på oss massor av nyttiga erfarenheter inom förskoleverksamheten.  
Maten har för oss alltid varit viktig, och att välja ekologiskt är för oss ett medvetet val.
Måltiderna hos oss vill vi ska ge närhet och gemenskap.

Vi månar om den goda trygga omsorgen,  i en för barn och vuxna tilltalande miljö.
Utveckling, förändring och förbättring är en del av vår process,såväl när det gäller det pedagogiska arbetet med era barn, såsom det personalorganisatoriska. Vi ser oss som en lärande organisation.

Vi anser oss lyckligt lottade som har haft förmånen att fylla ett arbetsliv med barn.


Liselotte Gustafsson och Carina Klingberg grundare av LiCa förskolor