Intresseanmälan

Lica förskolor har ett samarbetsavtal med Uppsala kommun, som placerar barn i vår verksamhet.
Som vårdnadshavare ska du göra din anmälan direkt till Uppsala kommun.

Ansökan till förskola

När barnet är placerat hos oss, tar Liselotte Gustafsson som barnplaceringsansvarig vid.
Barnet har då fått en förskoleplacering. Liselotte placerar barnen på de olika avdelningarna.
Kanske har ni som vårdnadshavare särskilda önskemål angående avdelning?

Ta då gärna kontakt med Liselotte Gustafsson  070-228 43 43