Förskolan BarnaSinnet

Förskolan BarnaSinnet finns centralt belägen i två hus på Lindgårdsvägen 5 i Björklinge.
Förskolan erbjuder en hemliknande, inbjudande, inspirerande och lekfull inne-och utemiljö.
Inför varje läsår enas förskolan i ett gemensamt tema-arbete, ett arbete som skiljer sig åt i alla barngrupper, efter intressen i barngrupperna.
Förskolans gårdar är indelade i flera mindre gårdar, vilket möjliggör lek i mindre grupper även ute.
Här finns många fina möjligheter till grovmotoriska aktiviteter. Närheten till friluftsområden uppskattas av barn och personal. BarnaSinnet har skogen inpå knuten, vilket möjliggör återkommande skogsutflykter.

Inför varje nytt läsår flyttas barn i samråd med pedagoger och vårdnadshavare från avdelningarna Trollbacken, Skattkammaren och Kristallkulan
till Sagovinden. På Sagovinden går förskolans äldsta barn. Här går barnen ett eller två år innan de börjar i förskoleklass.

Förskolan BarnaSinnets fyra avdelningar heter:
SagoVinden 4-6 år
SkattKammaren 1-4år
KristallKulan 1-4år
TrollBacken 1-4år

Till dig som är vårdnadshavare

Öppettider
måndag till torsdag klockan 06:30 - 17:30
fredagar 06:30 - 17:15

Intresseanmälan förskoleplats

Kontakt till BarnaSinnet, Administration

Lindgårdsvägen 5, 743 64 Björklinge
Rektor: Område 1
Mia Ruhl
Telefon: 076-000 13 91
E-post: mia@licaforskolor.se

Välkommen till förskolan BarnaSinnet
- SagoVinden
- SkattKammaren
- KristallKulan
- TrollBacken

Hitta hit